Làm thế nào để giúp mọi trẻ em đạt được tiềm năng của chúng?

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trẻ em nói rằng chúng chán ở trường, hoặc tại sao chúng ngừng cố gắng khi công việc trở nên khó khăn hơn? Nhà giáo dục Carol Dweck chia sẻ về 2 kiểu tư duy: tư duy cố định và tư duy tăng trưởng có thể gây ra sự cản trở hay thúc đẩy thành công của học sinh bằng cách nào.