Một tư duy tăng trưởng là niềm tin cơ bản rằng các khả năng có thể được phát triển thông qua nỗ lực và thực hành. Trẻ em có tư duy phát triển vẫn kiên trì đối mặt với thử thách vì chúng hiểu rằng nỗ lực và chăm chỉ có thể thay đổi khả năng và trí thông minh.

Một tư duy cố định là niềm tin rằng trí thông minh là tĩnh, và không thể thay đổi. Khi trẻ có một tư duy cố định, chúng có xu hướng dễ dàng từ bỏ khi gặp trở ngại, bởi vì chúng tin rằng chúng không có những thứ cần thiết để học những điều khó khăn.

Dạy con bạn có tư duy phát triển là bài học quan trọng nhất chúng cần học

Điều quan trọng là cha mẹ phải hiểu suy nghĩ của con mình ảnh hưởng đến hành vi, động lực và thành tích của chúng như thế nào. Ngày càng có nhiều giáo viên và trường học coi trọng tư duy phát triển như một chiến lược để thúc đẩy động lực của học sinh, và những chiến lược tương tự này có thể được sử dụng tại nhà với kết quả tuyệt vời.

Là cha mẹ, bạn đóng một vai trò rất lớn trong việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái, vì vậy điều quan trọng đối với bạn là làm mẫu cho tư duy phát triển của con bạn.

Cho con bạn thấy bạn phấn khích trước những thử thách, xem sai lầm là cơ hội học tập, hiểu giá trị của thực tiễn và thử các chiến lược khác nhau sẽ giúp bố mẹ và con đi một chặng đường dài trong việc nuôi dưỡng tư duy phát triển của trẻ!

Cha mẹ thường tự hỏi mình cần làm gì để thay đổi suy nghĩ của con mình từ cố định sang tăng trưởng. Tin tốt là tư duy có thể thay đổi, và có một số chiến lược nhất định bạn có thể sử dụng ngay để thấy sự khác biệt lớn trong tư duy của con. Khen ngợi quá trình, nói về bộ não, chấp nhận sai lầm là cơ hội học tập và hiểu vai trò của cảm xúc trong học tập là tất cả các thực hành bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay tại gia đình của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *