Tư duy tăng trưởng

lethihien

TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌMột tư duy tăng trưởng là niềm tin rằng trí thông minh có thể được phát triển. Người có tư duy phát triển hiểu rằng họ có thể