Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trẻ em nói rằng chúng chán ở trường, hoặc tại sao chúng ngừng cố gắng khi công việc trở nên khó khăn hơn? Nhà giáo dục Carol Dweck chia sẻ về 2 kiểu tư duy: tư duy cố định và tư duy tăng trưởng có thể gây ra sự cản trở hay thúc đẩy thành công của học sinh bằng cách nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *