Làm thế nào để phát triển tư...

lethihien

Tư duy tăng trưởng, một thuật ngữ được đặt ra bởi nhà nghiên cứu Carol Dweck, cho rằng các kỹ năng và khả năng của một người có thể được tăng lên

Phát triển tư duy tăng trưởng cho...

lethihien

Một tư duy tăng trưởng là niềm tin cơ bản rằng các khả năng có thể được phát triển thông qua nỗ lực và thực hành. Trẻ em có tư duy phát

Tư duy tăng trưởng

lethihien

TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌMột tư duy tăng trưởng là niềm tin rằng trí thông minh có thể được phát triển. Người có tư duy phát triển hiểu rằng họ có thể