Chúng ta thường sống trong bóng tối của những sai lầm, với bộ não thuyết phục chúng ta rằng chúng ta là một người bất tài vì một điều gì đó chúng ta đã làm sai, hay chúng ta đã thất bại thậm chí những điều đã xảy ra nhiều năm trước.
Một phần lớn của tư duy tăng trưởng là nhận ra bài học từ sai lầm, chúng ta không thể tránh sai lầm mặc dù chúng ta không muốn – nhưng chính sai lầm cho chúng ta một cơ hội lớn để phản ánh, học hỏi và cải thiện.
Thay vì ngồi trong bóng tối và tự trách, chúng ta cần phải chấp nhận sai lầm đã xảy ra, không có chuyến du hành thời gian nào để xóa đi nó, tiếp theo là lúc cần học hỏi từ những điều đó và ngăn chặn nó xảy ra một lần nữa. Một công cụ đơn giản để làm điều này chính là bản đồ tâm trí, viết những gì trong đầu bạn ra giấy và khám phá những gì chúng ta có thể làm để cải thiện kết quả vào lần tới.
Hy vọng nó hữu ích,
Lê Hiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *