TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌ

Một tư duy tăng trưởng là niềm tin rằng trí thông minh có thể được phát triển. 

Người có tư duy phát triển hiểu rằng họ có thể thông minh hơn thông qua công việc khó khăn, sử dụng các chiến lược hiệu quả và giúp đỡ từ những người khác khi cần thiết. 

Trái ngược với tư duy tăng trưởng là một tư duy cố định. Người có tư duy cố định tin rằng trí thông minh là một đặc điểm cố định từ khi sinh ra và không thể thay đổi.

Vai trò một tư duy tăng trưởng với học sinh

Học sinh giải quyết các thách thức bởi vì họ hiểu rằng học tập cần rất nhiều nỗ lực. Họ không từ bỏ khi mọi thứ trở nên khó khăn, bởi vì họ có chiến lược để kiên trì. 

Họ chấp nhận rủi ro, tham gia lớp học và hiểu rằng sai lầm là bình thường khi mọi người thử những điều khó khăn.

Chúng tôi tin rằng bất kỳ trẻ em nào đều có quyền để phát triển một tư duy tăng trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *