Gần đây, tôi đã đọc một số nghiên cứu về di truyền học biểu sinh – Epigenetic với những ý tưởng rằng “chấn thương có thể được di truyền qua nhiều thế hệ”.

Tất cả trẻ em vốn nhận của DNA từ cha mẹ của chúng và những mã gen này định hướng cho sự phát triển của trẻ- đây là di truyền học. Tuy nhiên các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện ra rằng các yếu tố từ bên ngoài như thực phẩm, văn hóa phẩm, lối sống… cũng tác động đến DNA và chi phối sự bật/ tắt của một gen nào đó và có thể di truyền đến đời sau – gọi là di truyền biểu sinh.

Điều đó có nghĩa là hệ biểu sinh có thể bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm tích cực, chẳng hạn như các mối quan giữa cha mẹ và con cái, những cảm xúc lành mạnh, cơ hội học tập hoặc các ảnh hưởng tiêu cực như hoàn cảnh sống căng thẳng có thể để lại “dấu hiệu” biểu sinh trên gen và những chấn thương này có thể di truyền đến đời sau.

Bởi vậy, cách nuôi dưỡng của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến con trẻ hiện tại mà con có thể tác động đến gen ở các thế hệ kế tiếp.

Nếu chấn thương có thể di truyền qua nhiều thế hệ thì chúng ta cũng có thể chữa lành cho thế hệ kế tiếp. Vai trò xây dựng gia đình lành mạnh của bố mẹ ngày nay không chỉ tác động đến tinh thần, sức khỏe của con trẻ mà còn tác động đến gen của các thế hệ mai sau. Tham khảo thêm tại: https://developingchild.harvard.edu/resources/what-is-epigenetics-and-how-does-it-relate-to-child-development/?fbclid=IwAR3nscHu7ZtuEDzu5AJE8HloEUvV0hCqGgRNxee8Kom4JZqzyNnzuE8Lyhk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *