Giới Thiệu

lethihien

Giới thiệu Xin chào, tôi là Lê Hiền. Một số bạn bè gọi tôi là nhà giáo dục, vì thấy tôi hay chia sẻ về giáo dục. Nhưng có lẽ chưa đúng.