HIỂU VỀ TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG

Một tư duy tăng trưởng là niềm tin cơ bản rằng các khả năng có thể được phát triển thông qua nỗ lực và thực hành. Trẻ em có tư duy phát triển vẫn kiên trì đối mặt với thử thách vì chúng hiểu rằng nỗ lực và chăm chỉ có thể thay đổi khả năng và trí thông minh. 

Một tư duy cố định là niềm tin rằng trí thông minh là tĩnh, và không thể thay đổi. Khi trẻ có một tư duy cố định, chúng có xu hướng dễ dàng từ bỏ khi gặp trở ngại, bởi vì chúng tin rằng chúng không có những thứ cần thiết để học những điều khó khăn.


Giáo sư 
Carol Dweck nhà nghiên cứu tư duy tăng trưởng hàng đầu trong hơn 30 năm.

Trong bài nói chuyện TED này, Tiến sĩ Dweck, người đầu tiên đưa ra các thuật ngữ Tư duy cố định và tư duy tăng trưởng, và giải thích cách suy nghĩ tăng trưởng dẫn đến việc tập trung vào việc học, tăng cường nỗ lực và sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm. 

(Nếu không hiện tiếng Việt, hãy nhấn phần phụ đề và chọn tiếng Việt)

GROWTH MINDSET DÀNH CHO PHỤ HUYNH

GIÚP CON CỦA BẠN ĐỐT CHÁY NĂNG LƯỢNG

HỌC TẬP VỚI TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG


HỌC SINH

Học sinh giải quyết các thách thức bởi vì họ hiểu rằng học tập cần rất nhiều nỗ lực. Họ không từ bỏ khi mọi thứ trở nên khó khăn, bởi vì họ có chiến lược để kiên trì. 

Họ chấp nhận rủi ro, tham gia lớp học và hiểu rằng sai lầm là bình thường khi mọi người thử những điều khó khăn.

Chúng tôi tin rằng bất kỳ trẻ em nào đều có quyền để phát triển một tư duy tăng trưởng.

Dạy con bạn có tư duy phát triển

là bài học quan trọng nhất chúng cần học

Điều quan trọng là cha mẹ phải hiểu suy nghĩ của con mình ảnh hưởng đến hành vi, động lực và thành tích của chúng như thế nào. Ngày càng có nhiều giáo viên và trường học coi trọng tư duy phát triển như một chiến lược để thúc đẩy động lực của học sinh, và những chiến lược tương tự này có thể được sử dụng tại nhà với kết quả tuyệt vời.

Ở đây, chúng tôi đã biên soạn một số chương trình để giúp cha mẹ hiểu được tư duy tăng trưởng là gì, tại sao nó quan trọng và làm thế nào nó có thể được hỗ trợ trong nhà.

Phát triển tư duy tăng trưởng cho con

bắt đầu từ cha mẹ

Là cha mẹ, bạn đóng một vai trò rất lớn trong việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái, vì vậy điều quan trọng đối với bạn là làm mẫu cho tư duy phát triển của con bạn. 

Cho con bạn thấy bạn phấn khích trước những thử thách, xem sai lầm là cơ hội học tập, hiểu giá trị của thực tiễn và thử các chiến lược khác nhau sẽ giúp bố mẹ và con đi một chặng đường dài trong việc nuôi dưỡng tư duy phát triển của trẻ!

Cha mẹ thường tự hỏi mình cần làm gì để thay đổi suy nghĩ của con mình từ cố định sang tăng trưởng. Tin tốt là tư duy có thể thay đổi, và có một số chiến lược nhất định bạn có thể sử dụng ngay để thấy sự khác biệt lớn trong tư duy của con. Khen ngợi quá trình, nói về bộ não, chấp nhận sai lầm là cơ hội học tập và hiểu vai trò của cảm xúc trong học tập là tất cả các thực hành bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay tại gia đình của bạn.

Nhấn vào link bên dưới để tham gia ngayGROWTH MINDSET DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Tác động của tư duy giáo viên đến học sinh

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng tư duy của nhà giáo dục có thể ảnh hưởng đến cách họ phản ứng với học sinh, do đó có tác động đến kết quả của học tập của trẻ. 

Các giáo viên có tư duy tăng trưởng cũng sẽ thay đổi trong cách dạy và tổ chức lớp học, giúp học sinh nhận được nhiều thách thức hơn và sẵn sàng để tiến về trước.

GIÁO VIÊN

Giáo viên hiểu về tư duy cố định mà họ đã sử dụng trong quá khứ và tìm hiểu cách thay đổi suy nghĩ của riêng họ. 

Giáo viên học cách phát triển tư duy phát triển trong học sinh và thay đổi văn hóa của lớp học.

Tham gia Growth Mindset dành cho giáo viên tại đây.

THÚC ĐẨY BỘ NÃO PHÁT TRIỂN SUỐT ĐỜI

ĐỐT CHÁY TINH THẦN HỌC TẬP VỚI SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG

Lê Hiền