Lê Hiền EQ

Nếu bạn thích những chia sẻ của mình, bạn có thể GIEO HẠT (một lần hoặc định kỳ theo điều kiện của bạn) vào quỹ vận hành bản tin. Sự ủng hộ của bạn là nguồn lực to lớn để giúp bản tin này có thể duy trì và phát triển, trao đi nhiều giá trị hơn nữa.

Bạn có thể ủng hộ bằng 2 cách sau:

1. Ủng hộ qua MoMo

Dùng MoMo và quyét mã QR trên đây để mời Hiền loại cà phê nào tuỳ ý bạn nhé!

2. Chuyển khoản ngân hàng

Bạn cũng có thể ủng hộ Hiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng với thông tin sau:

  • Số tài khoản: 108868671519
  • Ngân hàng Vietinbank 
  • Tên tài khoản: Lê Thị Hiền
  • Nội dung chuyển khoản: Lời nhắn của bạn.

Cảm ơn bạn! Sự ủng hộ của bạn là nguồn động lực lớn giúp Hiền tiếp tục xây dựng và phát triển bản tin này.


Nếu bạn muốn nhắn gì đó cho Hiền sau khi gieo hạt hãy dùng mẫu dưới đây nhé!