Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho con từ trong gia đình

Các chuyên gia đều đồng ý rằng trí tuệ cảm xúc EQ đóng vai trò quan trọng hơn cả IQ để trở thành người thành công và hạnh phúc.

Giúp con bạn phát triển trí tuệ cảm xúc ngay từ việc kết nối trong gia đình là giá trị mà khóa học này mang lại


Làm cha mẹ nhẹ nhàng mà hiệu quả

Làm thế nào để con tôi nghe lời? Làm thế nào để con tôi biết cách chia sẻ? Làm thế nào để con tôi chăm học?… Tôi gặp hàng ngàn phụ huynh đều có chung những câu hỏi như thế và khóa học này chính là lời giải đáp cho bạn.

Vào học ngay

499,000